KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


İmalathane Bilgisayar Reklam ve Tic. Ltd.Şti. paylaşmış olduğunuz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun m.3/ç kapsamında tanımı yapılmış olan kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kanun ve özel hüküm içeren sair kanunlara uygun olarak kullanacağız. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, veri sorumlusu İmalathane Bilgisayar Reklam ve Tic. Ltd.Şti. olarak kanun ve mevzuata olarak kullanarak muhafaza edeceğiz. Bu doğrultuda şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi her zaman sorgulama ve bilgi alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair kanunlara uygun olarak işleyeceğimizi, bu kapsamda özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda da mevzuata uygun olarak yeterli dikkat ve özenin de gösterileceğini belirtiriz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi
İmalathane Bilgisayar Reklam ve Tic. Ltd.Şti. tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
İmalathane Bilgisayar Reklam ve Tic. Ltd.Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışında mukim ve işbirliği içerisinde olduğumuz 3. Kişiler ile paylaşabilecektir.

Hak ve Yükümlülükler
İmalathane Bilgisayar Reklam ve Tic. Ltd.Şti. mevzuat gereğince veri sorumlusudur. Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi Bereketzade Mah. Büyük Hendek Cad. Aydın Han (Gönül Han) No:17/1 Beyoğlu İstanbul, adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, 0212 267 30 80 ve no’lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Tarafınız ile kurulmuş olan sözleşmesel ilişki ve sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerinizi işleyeceğiz, gerek duyulması halinde yurt içi ve yurt dışı ile paylaşacağız, bu doğrultuda talep ettiğiniz takdirde kişisel veri işleme, aktarma, muhafaza, kullanım amacı, düzeltme, itiraz etme, silme, yok etme, anonimleştirme, zarar doğması halinde giderim talep etme hakkınız bulunduğunu ve işbu aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olan form ile kanun gereğince başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

Erişim ve Muhafaza
İmalathane Bilgisayar Reklam ve Tic. Ltd.Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağımızı belirtmek isteriz.

Hizmet Alan - İmalathane Bilgisayar Reklam ve Tic. Ltd.Şti.

©2019 iGOAİMALATHANE

Kullanım Koşulları KVKK